Poster concurs.jpg

1ª EDICIÓ DEL CONCURS DE TEXTOS DE TEATRE BREU PER LA MICROVERMADA

1-Convocatòria

Myotragus teatre convoca el primer concurs de textos de teatre breu pels espectacles de la microvermada.

 

2- Tema: “Binissalem, les festes de’s Vermar i/o el vi”

La temàtica ha de tenir com a centre principal o bé el poble de Binissalem, o les festes de’s Vermar o el vi. Tant és possible una situació que pot succeir o haver succeït a un celler, al voltant de la vinya, la verema, etc.

Unes festes com les des Vermar donen per tot un seguit de possibles escenes teatrals amb tot un seguit de conflictes. Les carrosses, el concurs de trepitjar raïm, la guerra de raïm, els dissabte dels trepitjadors, els fideus de Ca’n Arabí, etc. I exactament igual succeeix amb un poble com Binissalem amb el seu patrimoni, la seva manera de parlar (è) i la seva identitat.

Des de Myotragus teatre vos proposem explorar el món del vi i les festes de’s Vermar, en clau de comèdia, drama, musical, o qualsevol tipus de gènere teatral.

 

3- Condicions

3.1 El text ha de ser anònim (presentat sota pseudònim) i estar escrit per a un o dos intèrprets, en llengua catalana. La representació de l’obra no pot durar més de 15 minuts.

3.2 El text ha de ser inèdit, és a dir, mai publicat, i mai representat a les Illes Balears.

3.3 El text s’haurà de presentar en un arxiu PDF  en lletra Arial a cos 12. No haurà d’estar escrit en majúscules i les acotacions explicatives hauran d’estar en cursiva.

3.4 Cada participant pot presentar tantes obres com desitgi.

 

4- Participants

L’accés a aquesta convocatòria és lliure. No s’estableix cap condició d’edat, de residència ni de vinculació a cap sector o activitat professional concreta.

 

5- Jurat

El jurat estarà presidit per un representant de Myotragus teatre i format per un mínim de dos vocals, triats amb el criteri de professionalitat o prestigi reconegut en l’àmbit professional o cultural de la matèria establerta.

 

 

6- Presentació de sol·licituds: requisits, terminis i documentació

6.1 El termini de presentació dels texts acaba a les 23.55h del 21 de Juliol de 2019. Tota la documentació s’haurà d’enviar, obligatòriament, via correu electrònic a l’adreça: myotragusteatre@gmail.com.

6.2 El concursant haurà de crear una adreça de correu electrònic a l’efecte on consti el seu pseudònim (i on, en cap cas no es pugui identificar qui és la persona participant). Des d’aquesta adreça haurà d’enviar un missatge i indicar el pseudònim a l’assumpte i en el qual adjuntarà un arxiu que contingui l’obra que presenta a concurs. Aquest arxiu estarà identificat amb el títol de l’obra.

 

7- Selecció i desenvolupament

7.1 Un cop finalitzat el període d’inscripció, el jurat llegirà tots els textos presentats i es reunirà el dilluns 22 de Juliol, a porta tancada, per seleccionar els  textos que seran representats, fins a un màxim de 3. Abans de les 20 h d’aquell dia, es penjarà al web Myotragus teatre i al seu FACEBOOK el títol dels textos finalistes. A partir d’aquell moment, els participants finalistes disposaran de 24 hores per a posar-se en contacte amb l’organització, a través del mail de Myotragus teatre o del telèfon 653 08 74 29 i identificar-se. En cas de que no s’hagi identificat cap autor quedarà automàticament inclòs el següent text millor valorat pel jurat.

7.2 El jurat es reserva el dret de afegir o excloure un text si ho considera adient en funció de la qualitat dels originals presentats.

7.3 Els textos seleccionats seran representats a la Microvermada 2019 que es durà a terme els dies 18, 19 i 20 de setembre de 2019. La direcció i la selecció d’actors/actrius anirà a càrrec de Lluís Valenciano.

7.4 El dramaturg, si així ho desitja, pot assistir als assajos de la peça així com a l’assaig general que es farà el dimarts 17 de setembre.

7.5. El diumenge 28 de juliol de 2019 es durà a terme un acte públic per a l’entrega de premis.

 

8- Pagaments i Premis

8.1 Cada un dels textos guanyadors rebrà una quantitat de 250€ impostos inclosos en concepte de premi.

8.2 Els guanyadors hauran de realitzar una factura a títol personal per justificar el pagament. Dita factura està exempta d’I.V.A segons l’article 20.1.26 de la llei 37/1992 i per la qual NO és necessari ser autònom.

 

9- Altres determinacions

9.1 Els dramaturgs cedeixen els seus drets d’autor a Myotragus teatre, tindrà l’exclusivitat de programar les representacions que consideri adequades de les obres finalistes durant les dues temporades següents.

9.2 Un cop acabat la Microvermada 2019 per la representació de les obres finalistes a qualsevol espai de les Illes Balears o a d’altres comunitats autònomes, els autors rebran el 10% de la quantia que cobri l’actor contractat per aquella funció.

9.3 Myotragus teatre pot introduir les modificacions que consideri convenients en el desenvolupament del concurs per al seu bon funcionament i ha de resoldre totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases.

9.4 La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació estricta de totes les bases, de manera que se n’exclouran les inscripcions que no compleixin les condicions en la forma establerta.

9.5  Myotragus teatre no es fa responsable de les opinions ni de les imatges o dels continguts inclosos a les obres admeses a concurs ni s’hi identifica necessàriament.