top of page

ESDEVENIMENTS

Myotragus teatre organitza, realitza i teatralitza diferents esdeveniments. Alguns exemples poden ser les visites guiades al Consolat de Mar i la Llotja; la participació a escoles d'estiu amb personatges per a l'explicació i assoliment dels seus objectius; representacions de peces teatrals a bodes; teatralització de cerimònies; etc.

Myotragus teatre ofereix  també el servei d'organització d'esdeveniments; ja que, mitjançant l'experiència pòpia ha anat adquirint uns coneixements suficientment amplis per a una adequada realització d'aquests.

bottom of page